ANESTEZİ PROGRAMI

Yaz Staji

Yaz Staji

DUYURU

 
 Meslek Yüksekokulu Yaz Stajı 13 Haziran- 29 
 
Temmuz 2016 Tarihleri arasında 6hafta (30 İş 
 
Günü) olarak yapılacaktır.
 
 İlk ve Acil Yardım ve Anestezi Programı 
 
Öğrencileri 13 Haziran-1 Temmuz 2016 Tarihleri 
 
arasındaki 3 Haftalık(15 İş Günü) İlk Bölümü 
 
Gaziantep’te okulun belirlediği hastanelerde 
 
yapacaklardır.
 
 İlk ve Acil Yardım ve Anestezi Programı 
 
öğrencileri 3 Haftalık(15 İş Günü) 2.bölümü için 
 
Staj yerlerini Gaziantep Dışında yapabilirler. 
 
Bunun için Staj yerlerini belirleyip yapmak 
 
istedikleri Staj yerini bildirir bir Dilekçe ile           
 
12 Şubat 2016 mesai bitimine kadar Meslek 
 
Yüksekokulu Sekreterliğine zorundadırlar.
 
 Başvuruda bulunmayanların Staj Alanları 
 
Yüksekokulumuz tarafından belirlenecektir. 
 
Belirlenen Staj yerleri Değiştirilemez.