ANESTEZİ PROGRAMI

Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,

Gelişen dünyamızda pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da hızlı gelişmeler gözlenmektedir. Meslek Yüksekokulumuz kapsamında açılmış olan ‘Anestezi Programı’nın amacı; bu gelişmeler doğrultusunda kendini geliştirebilen, donanımlı, bilgili, araştırıcı, sorgulayıcı ve çağdaş eğitim almış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran, ekip çalışmasına uygun, sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip meslek elemanı yetiştirmektir.

Anestezi programında eğitim süresi iki yıl olup bu bölümden mezun olanlara ‘’Anestezi Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Anestezi teknikerleri anestezi uygulaması yapılacak hastanın preanestezik hazırlık, anestezi uygulanması ve ilgili birime sevkine kadar anestezi sonrası hasta takibi ve ameliyathanenin kontrolünden sorumludur. Eğitim gördükleri süre boyunca anestezi uygulaması esnasında hastanın fiziksel ve tıbbi durumundan kaynaklı oluşabilecek özel yaklaşımlar, kullandıkları ekipmanlar, yoğun bakım ve ağrı ünitelerinde hastaya yaklaşım ve ayrıca acil durumlarda hastaya nasıl müdahale edilmesi gerektiği konularda teorik bilgiler verilmekte ve teknolojik alt yapıya sahip uygulama laboratuarlarında pratik eğitim yaptırılmaktadır. Bunun yanı sıra kişisel gelişimlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek seçmeli derslerde yer almaktadır.

Sevgili gençler, Anestezi programı olarak sağlık sektöründe en güncel bilgilerin öğrencilere aktarıldığı, her türlü çağdaş, bilimsel ve sosyolojik değişimleri yakından takip eden bir bölüm olarak sizleri aramızda görmek istiyoruz. Sizlerin de gerekli gayret çabayı göstereceğinize inanıyorum.

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ

Anestezi Program Başkanı