Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Anestezi Programı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Öğretim Görevlisi Göksel DÜRMÜŞ
Prof. Dr. Hidayet Tarık KIZILTAN
Dr. Öğ. Üyesi Ali Muhittin TAŞDOĞAN
Öğretim Görevlisi Ebru BİRİMOĞLU DEVECİ
Dr. Öğ. Üyesi Şenol KALYONCU
Dr. Öğ. Üyesi Ali Muhittin TAŞDOĞAN

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :

Telefonu :
Odası :
E-Posta : amuhittin.tasdogan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Ali Muhittin TAŞDOĞAN
Akademik Özgeçmiş
6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2016-07-11 /Dosyalar/files/5-Yrd_Do%c3%a7_Dr_Ali%20Mhittin%20TA%c5%9eDO%c4%9eAN.docx
2  
                                                                 ÖZGEÇMİŞ
 
 
 

ADI                                              : ALİ MUHİTTİN
SOYADI                                      : TAŞDOĞAN
DOĞUM TARİHİ VE YERİ     : 22.06.1973 İSLAHİYE/GAZİANTEP
MEDENİ DURUM                    :Evli, dört çocuk babası
 
e-mail : mtasdogan@yahoo.com
 
EĞİTİM:
 
1979-1984 Gaziantep Sakçagözü Bucağı İlkokulu
           
1984-1987 Gaziantep Gazi Ortaokulu
 
1987-1990 Gaziantep 19 Mayıs Lisesi
                        
1991-1997 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi  
 
2003-2007 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
 
Mesleki Özgeçmiş:
 
                        1997-1999 Muş Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimi
 
                        1999-2000 Konya Güneysınır Sağlık Merkezi Pratisyen Hekim
 
2000-2003 Gaziantep Av.Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Sorumlu Hekimi
 
                        2002-2003 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniğinde Hemodiyaliz Eğitimi
 
                        2003-2007 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinde Asistan Doktor olarak Uzmanlık Eğitimi
 
                        2007-2008 İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinde Tabip Asteğmen
2008-2009 S.B. Afşin Devlet Hastanesinde mecburi hizmet kapsamında uzman doktor.
2009-2010 S.B. Pazarcık Devlet Hastanesinde  uzman doktor.
2010-2011 S.B. Gaziantep Çocuk Hastanesinde uzman doktor.
2011  Yılından beri özel bir hastanede uzman doktor olarak görevine devam etmektedir.
2015 Yılında atandağı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yard. Doç. kadrosu görevine deva etmektedir.
 
 
           
 
            UZMANLIK TEZİ:
Yoğun bakım ünitesinde yatan, intraabdominal cerrahi geçirmiş intraabdominal basıncı yüksek sepsis gelişmiş olgularda; alfa2 agonisti olan deksmedetomidin ve bir intravenöz anestezik ajan olan propofol infüzyonunun sitokin düzeylerine (TNF-alfa IL-1 ve IL-6),  intraabdominal basınç, stres hormonları (ACTH, kortizol), CRP ve intragastrik pH üzerine etkileri.
              
                        YAYINLANMIŞ MAKALELER  (Yurtdışı dergiler):
                       
1.      Turan A, White PF, Karamanlioglu B, Memis D, Tasdogan M, Pamukçu Z, Yavuz E. Gabapentin: an alternative to the cyclooxygenase-2 inhibitors for perioperative pain management: Anesth Analg. 2006 Jan;102(1):175-81. PMID: 16368826 [PubMed - indexed for MEDLINE]
2.      Memiş D, Gursoy O, Tasdogan M, Süt N, Kurt I, Türe M, Karamanlioğlu B. High C-reactive protein and low cholesterol levels are prognostic markers ofsurvival in severe sepsis: J Clin Anesth. 2007 May;19(3):186-91.PMID: 17531726 [PubMed - indexed for MEDLINE]
3.      Hekimoğlu S,  Memiş D, Taşdoğan M, Eksert B, Söker A. Pneumonia Caused By Sewage Aspiration .  The Internet Journal of Anesthesiology. 2007;14:1
4.       TASDOGAN  M, … Results of a pilot study on the effects of propofol and dexmedetomidine on inflammatory responses and ntraabdominal pressure in severe sepsis", which is accepted for publication in the Journal of Clinical Anesthesia.Your manuscript will be published in the next available issue of Journal of Clinical Anesthesia, possibly the June 2009 issue (Vol. 21, no. 4).
 
Kongre ve Sempozyumlardaki  Bildiri ve Sunumlar
 
1.       Hekimoğlu S, Memiş D, Taşdoğan M, Eksert B, Söker A. Fekaloid mayi aspirasyonuna bağlı pnömoni.3.Ulusal Pediyatrik Anestezi Kongresi. 2006 İstanbul. Poster Sunumu. Özet Kitabı:114, P-4.
2.       Hekimoğlu Şahin S, Memiş D, Taşdoğan M,  Alan K. Bruton agamaglobülinemisi ile gelişen septik şok. 3.Ulusal Pediyatrik Anestezi Kongresi. 2006 İstanbul. Poster Sunumu. Özet Kitabı:147, P-74.
3.      Memiş D, Gursoy O, Tasdogan M, Süt N, Kurt I, Türe M, Karamanlioğlu B. High C-reactive protein and low cholesterol levels are prognostic markers ofsurvival in severe sepsis. 26th International Syposium on Intensive care and Emergency Medicine Brussels, Belgium. Critical care.2006 March;10(1):P-79
4.      Taşdoğan M, Memiş D, Süt N, Yüksel M. Effects of dexmedetomidine and propofol on inflamatory responses and intraabdominal pressure to severe sepsis. Dünya Anestezi Kongresi. 2008 Güney Afrika. Poster sunumu.